O nama

Visočki oglasi platforma za objavu oglasa o kupoprodaji, koja služi lokalnoj zajedni sa potencijalom rasta internet trgovine. Visočki oglasi spaja ljude koji kupuju, prodaju ili žele razmijeniti proizvode.

Svakog mjeseca, hiljade ljudi u lokalnol zajednici ima potrebu da pronađu i prodaju širok asortiman proizvoda, uključujući kompjutere, mobilne uređaje, namještaj, sportsku opremu, servise i usluge, automobile, nekretnine i mnogo više. Pored toga, stranica visockioglasi.com objavljuje aktuelne javne oglase i konkuse u regionu, kao i javne pozive u regionu ali i šire.

Visočki Oglasi