VIJESTI

Udar na standard građana. Plin u Federaciji BiH poskupljuje za 4,96 posto

“Energoinvest” je saopćio da je na bazi novodostavljene cijene prirodnog plina za četvrti kvartal 2023. godine od strane ruskog isporučioca “Gazprom Exporta”, izvršio rekalkulaciju troškova i cijene prirodnog plina za tarifne kupce koju odobrava Vlada FBiH.

– Zahtjev za korekciju cijene prirodnog plina dostavljen je Vladi 6.oktobra 2023. godine i isti sumarno rezultira sa ukupnim povećanjem cijene prirodnog plina u procentualnom iznosu od 4,96 posto u odnosu na cijenu iz predhodnog kvartala – kazali su.

Na povećanje cijene je uticao porast cijene naftnih derivata koji utiču na formiranje proizvođačkih cijena prirodnog plina. Također je došlo do trenda povećanja vrijednosti dolara u odnosu na euro i kovertibilne marke, što je sumarno rezultiralo  povećanjem.

Kako je saopćeno, ukoliko Vlada FBiH odobri navedeni zahtjev, nova prodajna cijena prirodnog plina prema distributeru “Sarajevogas”  iznosit će 0,837 KM/m3 u odnosu na cijenu iz predhodnog kvartala koja je iznosila 0,797 KM/m3, i primjenjivaće se od 1. oktobra 2023. godine.

– Treba napomenuti da je ovo prvo povećanje cijene prirodnog gasa u 2023. godini, i do sada u periodu od 1. januara 2023. do 30. septembra 2023. godine cijena gasa je umanjena za 37,4 posto u odnosu na zadnji kvartal 2022. godine – saopćeno je iz “Energoinvesta”.