AKTUELNOSTI

U RS-U ĆE SE USKORO KAZNA PLAĆATI POLICAJCU NA LICU MJESTA I TO BANKOVNOM KARTICOM

Vlada RS utvrdila je danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima RS.

Najznačajnija novina odnosi se na mogućnost plaćanja novčane kazne i troškova platnog prometa elektronskim putem, uz korištenje POS terminala, na mjestu izvršenja prekršaja kod ovlaštenog službenika u policijskoj stanici ili kancelariji nadležnog ovlaštenog organa, kom prilikom se izdaje dokaz o uplati.

“Navedenu mogućnost plaćanja će imati okrivljeni koji nemaju prebivalište, odnosno boravište u RS-u, odnosno BiH, kao i okrivljeni koji imaju prebivalište, odnosno boravište u BiH. Predloženim zakonskim rješenjem produžava se rok zastarjelosti za izvršenje zaštitnih mjera (između ostalih, jedna od propisanih zaštitnih mjera koja se može izreći je i zabrana upravljanja motornim vozilom), koji rok će, umjesto trenutno propisanih godinu dana, sada iznositi dvije godine od dana pravosnažnosti rješenja, odnosno izvršnog prekršajnog naloga.

Osim zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom i zaštitne mjere oduzimanja predmeta, te kaznenih bodova, prema novom zakonskom rješenju prekršajnim nalogom će se uz kaznu moći izreći i zaštitne mjere prisustvovanja određenim sportskim priredbama u najkraćem propisanom trajanju. – Navedeno će u značajnoj mjeri doprinijeti ekonomičnosti postupka, jer bi trajanje i troškovi postupka bili znatno manji, odnosno kraći, a postigao bi se i veći efekat kada je u pitanju specijalna i generalna prevencija”, kažu u Vladi RS.

Propisano je i definisana je mogućnost lica koje je zaprimilo prekršajni nalog i podnijelo zahtjev za sudsko odlučivanje da ne dolazi na sud i iskoristi mogućnost da se pismeno izjasni da li prihvata odgovornost u kome može predložiti po pravilu za sebe blažu sankciju, a koja mogućnost je do sad bila predviđena samo kod prekršajnog postupka pokrenutog podnošenjem zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Predložena je i dopuna člana 170. stav 4., na način da je istim sada propisana mogućnost i zadržavanja lica koje odbije da se podvrgne testiranju na opojne droge i sredstva, a što je učinjeno kako bi Ministarstvo unutrašnjih poslova moglo jednoobrazno postupati kod primjene mjere obezbjeđenja prisustva okrivljenog zadržavanje lišenjem slobode.

Prema trenutnom zakonskom rješenju, prema licu koje odbije da se podvrgne alko-testiranju može se izvršiti mjera zadržavanja lišenjem slobode, dok se ista mjera ne može izreći licima koja odbiju da se podvrgnu testiranju na opojne droge i sredstva.

crna-hronika.info