AKTUELNOSTI

U Visokom u sklopu Airsoft kluba S.C.A.R. formiran Dobrovoljni interventni tim za spašavanje i zaštitu okoliša

U Visokom u sklopu Airsoft kluba S.C.A.R. formiran Dobrovoljni interventni tim za spašavanje i zaštitu okoliša

Airsoft klub S.C.A.R. Visoko je 10.05.2023. godine potpisao ugovor o saradnji sa Civilnom zaštitom grada Visoko i to u oblastima spašavanja i zaštite okoliša. Shodno tome, klub se kao organizacija obavezao da će napraviti formaciju za tu namjenu i oformiti jedan interventni tim za spašavanje i zaštitu okoliša.

Formacija će nositi naziv “Dobrovoljni Interventni Tim (DIT)” a bit će popunjen članovima i simpatizerima Airsoft kluba S.C.A.R. Visoko. Formacija je kombinovanog tipa, oformljena u skladu sa raspoloživim kadrovima sa namjenom realizacije složenih zadataka iz svoje oblasti djelovanja. Formacija će po realizaciji zadataka biti podijeljena u dvije sekcije:

-Specijalistička inžinjerska sekcija DIT-a

-Operativna interventna sekcija DIT-a

Tim će biti opremljen, edukovan i obučavan za potrebe spašavanja i zaštitu okoliša u svim vremenskim prilikama i nepogodama izazvanim prirodnim ili ljudskim faktorom te će u istima po potrebi, biti i angažovan.

Pripadnost timu je isključivo na dobrovoljnoj osnovi, a svi oni koji odluče da budu dio tima će potpisati jednu vrstu ugovora o prihvatanju odgovornosti i zaduženju opreme u skladu sa formacijskim rasporedom. Ugovor mogu potpisati samo punoljetni člaovi i simpatizeri kluba i isti će važiti godinu dana i produživat će se isključivo na dobrovoljnoj osnovi.

FORMACIJSKI RASPORED DOBROVOLJNOG INTERVENTNOG TIMA

LIDER TIMA-RUKOVODILAC/SPASILAC ×1

( U koordinaciji sa Civilnom zaštitom radi na planiranju aktivnosti operativnog tipa, rukovodi operacijama i procesima na realizaciji zadataka iz oblasti djelovanja tima. Kao odgovorno lice i pripadnik tima ličnim angažovanjem aktivno učestvuje na realizaciji postavljenih zadataka.

INŽINJERAC-SPASILAC/RUKOVODILAC -INŽINJER ELEKTORTEHNIKE×1

 ( U odsustvu Lidera tima rukovodi timom, rukovodi specijalističko-inžinjerskom sekcijom. Rukovodi sredstvima veze i svim raspoloživim uređajima koje posjeduje tim namijenjenim za komunikaciju, potragu i spašavanje. Kao pripadnik tima ličnim angažovanjem aktivno i odgovorno učestvuje u realizaciji postavljenih zadataka).

INŽINJERAC/SPASILAC-INŽINJER HEMIJE×1

( Vodi procese iz oblasti zaštite okoliša sa fokusom na zaštitu životne sredine primjenom savremenih analitičkih tehnika kroz analizu polutanata iz svih sfera okoliša vode, zraka, tla kao što su teški metali, pesticide, farmaceutici PM čestice te vrši procjenu zagađenosti svih sfera okoliša  i razvoj novih postupaka zaštite i pročišćavanja okoliša. Kao pripadnik tima ličnim angažovanjem aktivno i odgovorno učestvuje u realizaciji postavljenih zadataka).

BOLNIČAR-TEHNIČAR / SPASILAC ×1

 ( Zadužen za pružnje prve pomoći ozlijeđenim i transport istih do prve zdravstvene ustanove. Kao pripadnik tima, ličnim angažovanjem aktivno i odgovorno učestvuje u realizaciji postavljenih zadataka).

VOZAČ-DONOSILAC / SPASILAC ×2

Vodi brigu o vozilu i MTS-u tima, vrši transport personala i dostavlja potrebna sredstva te aktivno i disciplinovano radi na realizaciji postavljenih zadataka).

TEHNIČAR / SPASILAC ×4

( Aktivno i disciplinovano radi na izvršavanju povjerenih zadataka i realizaciji planiranih aktivnosti te odgovorno postupaju u svim prilikama).

Formacije može biti brojčanio uvećavana i smanjivana ovisno o mogućnostima i potrebama dijelovanja, te dostupnim raspoloživim kapacitetima i resursima.

Dobrovoljnom Interventnom Timu za spašavanje i zaštitu okoliša će na raspolaganju biti pokretna i nepokretna materijalno-tehnička sredstva kluba kao što su: vozilo, klupska oprema i školski radiouređaji.

Formacija je aktivna sa 60% svojih kapaciteta od 29.08.2023. to će ujedno biti i datum formiranja Dobrovoljnog interventnog tima za spašavanje i zaštitu okoliša.

Presjednik kluba:

Dino Alijagić