JAVNI OGLASI/KONKURSI

OGLAS ZA POSAO – Standard Furniture Factory d.d. – Rukovodilac službe kvaliteta (m/ž)

Standard Furniture Factory d.d. Sarajevo, lider u proizvodnji trpezarijskog namještaja u regionu i jedan od glavnih izvoznika ove vrste namještaja na tržišta zemalja Evropske unije, u skladu sa odredbama Pravilnika o radu i Statuta Društva, objavljuje: 


O G L A S 

za popunu radnog mjesta  


Ovim putem tražimo kandidate koji su spremni za nove poslovne mogućnosti i napredovanje u karijeri uz rad u dinamičnom okruženju. Pored opštih uslova koji  moraju biti ispunjeni u skladu sa odredbama Zakona o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove za navedeno radno mjesto: 

1. RUKOVODILAC SLUŽBE KVALITETA– (1 izvršilac)

 • Upravlja organizacijom ispitivanja gotovih proizvoda u cilju usklađivanja proizvoda sa zahtjevima, normama i regulativama;
 • Inicira i pruža podršku u rješavanju neskladnosti procesa i proizvoda;
 • Osigurava resurse za izvođenje operativnih aktivnosti unutar jedinica;
 • Osiguranje i unapređenje kontrole kvaliteta ulaznih repromaterijala, tehnološkog procesa  i  izlaznog kvaliteta ;
 • Praćenje dnevnih izvještaja i zapisnika kontrolora kvaliteta u svrhu osiguranja kvaliteta;
 • Vrši analizu u svrhu unapređenja kvaliteta  i aktivnosti na smanjenju procenta reklamiranih proizvoda;
 • Rješavanje uočenih nedostataka u procesu proizodnje i izdavanje smjernica za otklanjanje istih;
 • Učestvuje u rješavanju  reklamacija sa dobavljačima repromaterijala;
 • Kreira i izrađuje odgovarajuće izvještaje na zahtjev Uprave Društva,  obavlja ostale srodne poslove

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uslove: 

 • VSS/VŠS – VII/VI stepen stručne spreme;
 • Najmanje 2 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • Poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na oglas za navedenu poziciju na koju apliciraju, kandidati su obavezni priložiti:
1. Poslovnu biografiju

Oglas ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana objavljivanja. Prijave na oglas sa Poslovnom biografijom se mogu dostaviti poštom na adresu:


Standard Furniture Factory d.d. 

Bosanski put 103

71380 Ilijaš

(sa naznakom „Prijava na oglas – RUKOVODILAC SLUŽBE KVALITETA“)  
Ili putem opcije “PRIJAVI SE NA OGLAS”.

Lokacija: Ilijaš (Rad iz firme)

Broj izvršilaca: 1

Trajanje oglasa: Oglas ostaje otvoren do 11.03.2023.

izvor: mojposao.ba