AKTUELNOSTI

Historijski projekat za naše Visoko – otkrivamo pogled na skriveno arhitektonsko djelo

Uklanjanje objekata i “otvaranje” Šerefudin Bijele džamije prema glavnoj ulici je historijski trenutak za Grad Visoko, za Islamsku zajednicu i sve građane, jer konačno će ova ljepotica svoje pravo lice pokazati svim prolaznicima, ali i na primjeren način biti dostupna za fotografisanje svim budućim gostima našeg grada. Ono što je jedan sistem sakrio, mi danas uklanjamo i pokazujemo kako treba raditi za bolje Visoko. Ruglo se ne uređuje, već uklanja, jer nikada i nije trebalo zaklonuti ovakav objekat koji ima arhitektonsku važnost za Visoko i koji je nagrađen za upadljivost, stvaralaštvo i sjajnost, originalnost i novi pristup u gradnji. Mi svojim radom pišemo historiju i imamo viziju razvoja našeg grada. Pokrenuli smo značajne projekte u sklopu uređenja gradskih ulica koje su godinama zapuštane i kojima se uopće nije pružala potrebna pažnja. Podsjećam da smo uklonuli dotrajali objekat KTK u ulici Čaršijska, kupili i uklonuli objekat preko puta Pošte što je značajno otvorilo ove ulice. U ulici Alije Izetbegovića pokrenuli smo uređenje fasade na zgradi Gradske uprave, a pripremamo se za uređenje fasade Kina, Partizana, ZK ureda i drugih objekata u vlasništvu Grada. Pripremili smo idejno rješenje za trg Matarkčije i isto predložili u Program kapitalnih ulaganja, a pripremamo i tehničko rješenje za uređenje podloge same saobraćajnice u ulici Čaršijska.

Imamo najavu da će i JP BH Pošta krenuti s adaptacijim svoje zgrade koja se nalazi u samom centru grada. U saradnji s Direkcijom za ceste ZDK osigurali smo sredstva za asfaltiranje dijela saobraćajnice u ulici Branilaca, a sa investorom poslovnog objekta Vema dogovorili uređenje cijelog platoa i trotoara granitom. Naš cilj je bolje Visoko i svakodnevno radimo u tom pravcu. Mnogo je procesa pokrenuto, a što je najvažnije dosta toga je i vidljivo – kazao je gradonačelnik Mirza Ganić.

izvor: FB Page: Mirza Ganić