ZANIMLJIVOSTI

Šta sve krije stari Egipat

-Riječ ,,Egipat” potiče od grčke riječi Aegyptos, koja je nastala od drevne egipatske riječi Hut-ka-Ptah, odnosno ,,Kuća Ptaovog ka (duha). Bog Ptah se u egipatskoj mitologiji povezivao sa starom prestonicom Memfisom i bio je zaštitnik zanatlija.-

-Uz rijeku, najdominantniji element egipatskog svijeta, bilo je sunce, ta narandžasta lopta koja pruža toplotu i svijetlost i koja se svake večeri spušta na zapad, da bi se potom svakoga dana ponovo rodila.

-Sunce je bilo bog Ra, koji je putovao nebom u čamcu sa ukrcanim ostalim bogovima, a prema jednoj teoriji ga je čak gurao džinovksi kosmički balegar poznat kao skarabej, ili se otiskivao u spori let uz pomoć nevidljivih krila božanskog sokola. Za tadašnje Egipćane, sve ovo je istovremeno moglo biti tačno.

Bog Sunca Ra

-Vladari Egipta su imali po nekoliko imena i titula, a poznati su bili naročito po dva imena, koja su se ispisivala u kartušima. Jedno ime se davalo po rođenju, a drugo bi bilo usvojeno po stupanju na presto. Danas ih savremni naučnici obično nazivaju po brojevima, pa tako imamo Ramseza I, II, III….

-U starom Egiptu, mumifkacija je bila veoma česta pojava, a proces mumifikacije bi zavisio od toga koliko je osoba bila bogata. Oni imućniji, nakon smrti dobijali bi prave deluks mumifikacije od najboljih materijala koje su bile veoma skupe, jer su često uključivale drago kamenje. Oni siromašniji sa druge strane, imali bi prilično skroman proces odlaska na drugi svijet.

Anubis balzamovanje

-Možda zvuči strašno, ali neki raniji faraoni, zakopavali su svoje žive sluge sa njima, kako bi mogli da nastave da im služe i u drugom žiovtu. Faraoni koji su kasnije ipak došli na vlast, bili su sahranjivani zajedno sa malim figurama koje su zvali šabti, koje su bile napravljene po želji njihovih sluga.

-Kao jedan od najpoznatijih simbola starog Egipta, izdvaja se čuveni obelisk, a danas ih je u starom Egiptu, ostalo svega osam. Dvadeset dva su u drugim zemljama, uključujući Francusku, Tursku i Englesku, dok ih samo u Rimu ima osam.

-U Egiptu u staro vrijeme nije postojao kovan novac niti bilo kakva valuta, pa su kao sredstvo plaćanja služile osnovne namirnice – hljeb i pivo. Trampa je bila normalna pojava, a postojala je i jedinica razmijene zvana deben, zasnovana na vrijednosti ustaljene količine bakra od oko 90 grama.

egiaptski deben

-Iako je Egipat bio zemlja kojom su vladali muškarci, žene u to doba imale su dosta prava. Prije svega, mogle su da kupuju i prodaju zemlju, sklapaju poslove, budu svjedoci na sudovima, a njihove plate bile su jednake platama muškaraca. Čak su postojali i predbračni ugovori koji su davali ženi za pravo da u slučaju razvoda, njoj bude nadoknađena sva imovina koju je uložila u brak.

-Stari Egipćani su mnogo voljeli igre za tablom, a neke od najpoznatijih bile su ,,Mehen” ,,Psi i šakali” i ,,Senet”.

Mehen and Men wooden board games by Pandora Games - Ancient Games - Playing the Board Games of the Ancient World

izvor: riopricesaputovanja.com