JAVNI POZIVI

1,3 miliona KM podrške start-up kompanijama u poljoprivredno-prehrambenom sektoru

EU Agri

Kroz ovaj javni poziv, vrijedan 1,3 miliona KM, Evropska unija omogućit će razvoj preduzetničkih ideja, kroz sveobuhvatni paket tehničke i finansijske podrške.

U okviru projekata EU4BusinessRecovery i EU4AGRI-Recovery, koje finansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka, objavljen je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu podrške start-up kompanijama u poljoprivredno-prehrambenom sektoru u Bosni i Hercegovini.

Kroz ovaj javni poziv, vrijedan 1,3 miliona KM, Evropska unija omogućit će razvoj preduzetničkih ideja, kroz sveobuhvatni paket tehničke i finansijske podrške. Na javni poziv mogu se prijaviti fizička lica, samostalni preduzetnici, obrti i preduzeća koja su registrovana manje od godinu dana. U okviru ovog javnog poziva, podnosiocima prijava će biti na raspolaganju specijalistički višednevni preduzetnički trening program i tehnička pomoć. Nakon učešća u edukaciji i tehničkoj podršci projekta, najbolje ocijenjenim biznis planovima bit će pružena mentorska podrška tokom prva dva mjeseca implementacije te finansijska podrška od 20.000 do 80.000 KM, koja će biti namijenjena pokretanju biznisa kroz finansiranje troškova nabavke proizvodnih mašina i ostale opreme neophodne za početak poslovanja. 

Javni poziv sa pratećom dokumentacijom dostupan je direktno putem web stranice eu4agri.baSvi zainteresovani za učešće u javnom pozivu prijave sa potrebnom dokumentacijom trebaju dostaviti putem online platforme javnipoziv.undp.ba od 19.12.2022. do 17.02.2023. godine.

Projekti EU4AGRI-Recovery & EU4BusinessRecovery imaju za cilj modernizaciju poljoprivredno-prehrambenog sektora i poboljšanje ruralne ekonomije povećavajući konkurentnost poljoprivredne proizvodnje, poslova i usluga, ublažavajući negativne ekonomske efekte pandemije COVID-19 na poljoprivredno-prehrambena preduzeća i operatere ruralnog turizma, te osiguravajući kontinuitet njihovog poslovanja.

Projekte provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH) u partnerstvu sa Češkom razvojnom agencijom (za EU4AGRI-Recovery) i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) (EU4BusinessRecovery) GmbH, Međunarodnom organizacijom rada (ILO) (za EU4BusinessRecovery).

izvor: akta.ba