AKTUELNOSTI

Obavijest za mljekare

Veterinarski zavod Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica u sklopu realizacije projekta „Dobra farmska praksa u mljekarstvu (Mljekarstvo u ZDK)“, finansiranog od strane Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK, u saradnji sa gradskom upravom Grada Visoko organizuje edukacije za proizvođače sirovog mlijeka, odnosno za vlasnike i/ili držaoce muznih krava.

Edukacija će biti realizovana u četvrtak, 15.12.2022. godine u 12:00 sati, Kulturni centar Altindag, Visoko

Dnevni red:

12:00 – 12:15 Registracija učesnika

12:15 – 12:20 Pozdravna i uvodna riječ

12:20 – 13:00 Kako poboljšati zdravlje i produktivnost mliječnih krava Prof.dr. Vedad Šakić DVM – Veterinarski fakultet Sarajevo

13:00 – 13:40 Ishrana muznih krava Prof.dr. Ćazim Crnkić, DVM – Veterinarski fakultet Sarajevo

13:40 – 14:20 Higijena proizvodnje sirovog mlijeka Rusmir Goletić DVM – INZ Zenica

14:20 – Osvježenje

izvor: visoko.gov.ba