AKTUELNOSTI

FIRME I ODGOVORNA LICA ZADUŽENA ZA ZIMSKO ODRŽAVANJE PUTEVA U VISOKOM

Obavještavamo javnost i stanovništvo grada Visoko da je Grad Visoko kao naručilac zaključio sa pružaocima usluga ugovore o zimskom održavanju gradskih ulica i trotoara, lokalnih i nerazvrstanih cesta na području grada Visoko za period od 15.11.2022. do 15.03.2023.godine i imenovao nadzorna lica kako slijedi:
Ugovor o ljetnom i zimskom održavanju gradskih ulica i trotoara zaključen sa pružaocem usluga JKP “Visoko” d.o.o Visoko za period od 15.11.2022. do 15.03.2023.
Odgovorno lice pružaoca usluga: Mirsad Čučuk – 061/240-101
Grad Visoko – Nadzorno lice: Almir Osmanbegović – 032/732-526.

Ugovor o zimskom održavanju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Moštra u dužini 71,70 km zaključen sa pružaocem usluga “ATLAS – D” d.o.o Visoko za period od 15.11.2022. do 15.03.2023.godine.
Odgovorno lice pružaoca usluga: Kenan Dlakić – 062/577-261
Grad Visoko – Nadzorno lice: Almir Osmanbegović – 032/732-526.
Ugovor o zimskom održavanju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Gračanica u dužini 48,10 km zaključen sa pružaocem usluga “Mušinbegović gradnja” d.o.o Visoko za period od 15.11.2022. do 15.03.2023.godine.
Odgovorno lice pružaoca usluga: Aziz Avdibegović i Enhar Mušinbegović – 061/176-966 i 061/697-787.
Grad Visoko – Nadzorno lice: Mahir Karavdić – 032/732-526.
Ugovor o zimskom održavanju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Buci u dužini 43,50 km zaključen sa pružaocem usluga “Mušinbegović gradnja” d.o.o Visoko za period od 15.11.2022. do 15.03.2023.godine.
Odgovorno lice pružaoca usluga: Aziz Avdibegović i Enhar Mušinbegović – 061/176-966 i 061/697-787.
Grad Visoko – Nadzorno lice: Mahir Karavdić – 032/732-526.

izvor: visoko.gov.ba