Javni pozivi

Javni poziv za podnošenje prijava za Projekat “Biznis plus 2022”

Na osnovu člana 1. tačka 3. Programa utroška sredstava iz Budžeta Grada Visoko za podršku biznisu, privrednicima i obrtnicima za 2022. godinu (“Službeni glasnik Grada Visoko” broj, 03/22), Služba za finansije, privredu, poslovne prostore i ekonomski razvoj Grada Visoko objavljuje

JAVNI POZIV

Za podnošenje prijava za Projekat

“Biznis plus 2022”

Namjena Projekta

Poticajna sredstva iz ovog Projekta su predviđena za korisnike sredstava iz Projekta “Prvi biznis” – poticaj za samozapošljavanje mladih osoba  koji je realizovan u 2021. godini.Poticajna sredstva su namijenjena za korisnike Projekta koji su u periodu od 01.01.2022. godine do okončanja Javnog poziva zaposlili lice koje je bilo na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje. Poticajna sredstva su namijenjena za sufinansiranje troškova obaveznih doprinosa za zaposlenog radnika.

Pravo učešća na Javnom pozivu

Pravo učešća na ovom Javnom pozivu imaju korisnici Projekta “Prvi biznis” – poticaj za samozapošljavanje mladih osoba koji je realizovan u 2021. godini i koji su u periodu od 01.01.2022. godine do okončanja Javnog poziva zaposlili lice koje je bilo na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje.

Iznos i način isplate poticajnih sredstava

Ukupni iznos planiranih sredstava po ovom Projektu je 14.000,00 KM budžetskih sredstava. Ovim Projektom predviđena je finansijska podrška od 2.000,00 KM po korisniku sredstava.

Dodijeljena sredstva namijenjena su za:

-sufinansiranje troškova obaveznih doprinosa za zaposlenog radnika.

Nakon potpisivanja ugovora Grad Visoko će na račun korisnika poticaja uplatiti  odobreni iznos, dok će korisnik sredstava biti obavezan u nadležnu Službu dostaviti dokaz o namjenskom utrošku sredstava.

Potrebna dokumentacija za podnošenje prijave na Javni poziv:

1. Uredno popunjen i potpisan Prijavni obrazac,

2. Rješenje o registraciji / kopija/

3. Uvjerenje o poreskoj registraciji /ID broj/- kopija

4. Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama,

5. Dokaz o zaposlenom radniku (Dokaz iz Poreske ispostave Visoko)

6. Potvrda o transakcijskom računu

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijave

Prijavni obrazac sa traženom dokumentacijom, dostaviti u zatvorenoj koverti direktno na Protokol Službe za finansije, privredu, poslovne prostore i ekonomski razvoj Grad Visoko ili poštom na adresu: ul Alije Izetbegovića 12A , 71300 Visoko

Sa naznakom “Ne otvarati – po Javnom pozivu  Za podnošenje prijava za Projekat

“Biznis plus 2022”

Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 10 dana od dana objavljivanja na web stranici Gradske uprave Visoko www.visoko.gov.ba i oglasnoj ploči Gradske uprave Visoko.

Napomena:

Dodatne informacije po ovom Javnom pozivu mogu se zatražiti putem telefona: 032/732 546 svakim radnim danom od 12:00 do 13:00 sati ili elektronskim putem na e-mail: e-salter@visoko.gov.ba.

Prijavni obrazac može se preuzeti u prostorijama  Gradske uprave Visoko  na protokolu šaltera Službe za finansije, privredu, poslovne prostore i ekonomski razvoj ili na web stranici Gradske  uprave  Visoko.

PRIJAVNI OBRAZAC

izvor: visoko.gov.ba