AKTUELNOSTI

Poziv za javnu raspravu o Nacrtu budžeta i Nacrtu odluke o izvršenju budžeta Grada Visoko za 2023.godinu

Građanima Visokog, Gradskim vijećnicima, radnim tijelima Gradskog vijeća, izvršnim tijelima Grada, javnim preduzećima i javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim na koje se odnosi, da učestvuju u javnoj raspravi, Služba za finansije, privredu, poslovne prostore i ekonomski razvoj oglašava i upućuje javni poziv za :

JAVNU RASPRAVU O NACRTU BUDŽETA GRADA VISOKO ZA 2023.GODINU I NACRTU ODLUKE O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA VISOKO ZA 2023.GODINU

Gradsko vijeće Visoko je na 22.sjednici, održanoj 30.11.2022.godine Zaključcima br.02/1-02-319/22 i 02/1-02-320/22 od 30.11.2022.godine, usvojilo Nacrt Budžeta Grada Visoko za 2023.godinu i Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta Grada Visoko za 2023.godinu, te iste uputilo u javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Uvid u   Nacrt Budžeta Grada Visoko za 2023.godinu i Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta Grada Visoko za 2023.godinu moguće je izvršiti na web stranici Gradske uprave Visoko www.visoko.gov.ba, a dostupni su i u Službi za finansije, privredu, poslovne prostore i ekonomski razvoj.

Primjedbe, prijedloge i sugestije na utvrđene Nacrte možete dostaviti Službi za finansije, privredu, poslovne prostore i ekonomski razvoj najkasnije do 15.12.2022.godine.

NACRT BUDŽETA GRADA VISOKO ZA 2023.GODINU

ODLUKA O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA VISOKO ZA 2023.GODINU

ZAKLJUČCI SA 22. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA VISOKO

izvor: visoko.gov.ba