Javni oglasi/konkursi

Oglas za posao – Standard Furniture Factory d.d. – Ilijaš

Referent zaštite na radu i zaštite od požara

Standard Furniture Factory d.d. Sarajevo, lider u proizvodnji trpezarijskog namještaja u regionu i jedan od glavnih izvoznika ove vrste namještaja na tržišta zemalja Evropske unije, u skladu sa odredbama Pravilnika o radu i Statuta Društva, objavljuje:   


O G L A S 
za popunu radnog mjesta  


Ovim putem tražimo kandidate koji su spremni za nove poslovne mogućnosti i napredovanje u karijeri uz rad u dinamičnom okruženju. Pored opštih uslova koji  moraju biti ispunjeni u skladu sa odredbama Zakona o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove za navedeno radno mjesto: 
REFERENT ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA – 1 izvršilac
OPIS POSLA

 • Stručna pomoć poslodavcu i uposlenicima u provedbi i unapređenju zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša;
 • Praćenje i provođenje važećih odobrenja/dozvola, zakonskih propisa i pravila društva iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša, te osiguranje i nadzor njihove provedbe u poslovanju;
 • Vrši redovnu kontrolu ispravnosti svih vrsta vatrogasnih aparata te punjenje  istih, kontrola ispravnosti i opremljenosti unutrašnjih i vanjskih hidranata u vremenskom periodu shodno važećim zakonskim propisima;
 • Vrši kontrolu ostalih sredstava i opreme, PP aparata,  vatrodojavnih sistema u objektu gdje su instalirani;
 • Prikupljanje dokumentacije i druge aktivnosti  potrebne u svrhu pribavljanja/produženja upotrebnih dozvola za mašine i oruđa za rad;
 • Organizuje redovnu obuku  uposlenika iz oblasti zaštite na radu i protupožarne zaštite, uredno vodi evidenciju o istom, kao i pružanje pomoći u njihovom djelovanju i briga o primjeni navedenih mjera;
 • Poduzimanje svih bezbjedonosnih mjera i radnji u cilju zaštite imovine društva i bezbjednosti zaposlenika i posjetilaca;
 • Nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša;
 • Komunikacija i koordinacija sa nadležnim institucijama  u vezi svih poslova PPZ i zaštite na radu;
 • Ostali poslovi zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša u skladu s potrebama rada društva.

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uslove:

 • VSS/VŠS tehničkog smjera ,
 • Poželjno iskustvo na istim ili sličnim poslovima,
 • Poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na oglas za navedene pozicije na koje apliciraju, kandidati su obavezni priložiti:

 1. Poslovnu biografiju

Prijave na oglas sa Poslovnom biografijom se mogu dostaviti poštom na adresu:
Standard Furniture Factory d.d. Bosanski put 10371380 Ilijaš(sa naznakom „Prijava na oglas – REFERENT ZNR I PPZ“ ili „Prijava na oglas – Pomoćni radnik“ )  

Lokacija: Ilijaš (Rad iz firme)

Broj izvršilaca: 1

Oglas ostaje otvoren do 22.12.2022.

izvor: mojposao.ba