JAVNI POZIVI

Konkurs Fondacije “Ljiljan” za dodjelu stipendija za ak. 2022/23. godinu za studente u Bosni i Hercegovini

Fondacija “Ljiljan” Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike  (IZBSA) raspisuje konkurs za dodjelu stipendija za studente svih fakulteta u Bosni i Hercegovini za školsku 2022/2023. godinu.

Iznos stipendije je 500.00 USD odnosno ekvivalentno u KM shodno kursu dolara nekoliko dana prije dodjele stipendija.

Za studente u Bosni i Hercegovini stipendije će biti dodijeljene u januaru 2023. godine sa naknadno dostavljenom informacijom stipendistima o tačnom mjestu i vremenu.

Fondacija će za 2022/2023. školsku godinu dodijeliti 100 stipendija u Bosni i Hercegovini.

U slučaju da bude primljen veći broj aplikacija koje zadovoljavaju uslove konkursa, Fondacija će dodijeliti i veći broj stipendija u slučaju dodatnog priliva sredstva za svrhu stipendija od donatora.

Rezultati konkursa će biti objavljeni početkom decembra 2022. godine na web stranici Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike.

Uslovi konkursa:

 • Pravo na stipendiranje imaju redovni studenti fakulteta u Bosni i Hercegovini sa prosjekom 8 i više.
 • Prednost imaju socijalno ugrožena djeca, djeca šehida, demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida, djeca jetimi te djeca povratnika kao i studenti sa postignućem ili ostvarenjem u bilo kojem polju.

Potrebna dokumentacija:

 • Molba sa kratkom biografijom i kontakt informacijama (e-mail obavezan),
 • Dokaz da ste redovan student sa prosjekom ocjena,
 • Za studente prve godine potrebna je diploma sa ocjenama srednje škole (minimalan prosjek 4.5),
 • Dokaz o dodatnim postignućima ili ostvarenjima,
 • Kućna lista,
 • Potvrda da ste pripadnik šehidske porodice ili dijete borca Armije RBiH,
 • Preporuka lokalnog imama (Imam džemata vašeg prijavljenog mjesta prebivališta),
 • Izjava da ne primate drugu stipendiju bilo koje institucije ili organizacije ovjerena u opštini,
 • Potvrda o primanjima u porodici (platna lista sa posla, ček od penzije ili potvrda sa biroa).
 • Sve aplikacije se vrše online na sljedećem linku
 • Upite i dodatne informacije tražite putem: fondacija.ljiljan@izbsa.com.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren do 15. novembra 2022. godine.

Pogledajte: Sistem bodovanja za dodjelu stipendija Fondacije Ljiljan.

hocu.ba