JAVNI POZIVI

JAVNI POZIV za podršku organizatorima sajamskih i drugih manifestacija i aktivnosti u zemlji za 2022. godinu

JAVNI POZIV

 za podršku organizatorima sajamskih i drugih manifestacija i aktivnosti u zemlji za 2022. godinu

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

(1) Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava organizatora sajamskih i drugih manifestacija i aktivnosti u zemlji za 2022. godinu, u svrhu promocije i razvoja privrede Bosne i Hercgovine.  

(2) Ukupan iznos sredstava namjenjenih za podršku sajamskim i drugim manifestacijama u zemlji iznosi 400.000,00 KM.

(3) Najmanji novčani iznos koji se može dodijeliti organizatorima sajamskih i drugih manifestacija i aktivnosti u zemlji iz grant sredstava je 3.000,00 KM.

(4) Finansijska sredstva su odobrena u budžetu Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo) za 2022. godinu.

II. KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava su subjekti registrovani za djelatnost organizacije sajamskih i drugih manifestacija i aktivnosti ili ako je organizator lokalna zajednica, ista mora posjedovati odluku o organizovanju sajamske ili druge manifestacije i aktivnosti koja je predmet dodjele grant sredstava. 

III. PRAVO UČEŠĆA

Pravo na dodjelu grant sredstava imaju organizatori sajamskih i drugih manifestacija i aktivnosti u zemlji koje su održane u toku fiskalne godine ili na čijim su pripremnim aktivnostima i planiranju preduzete aktivnosti organizatora tokom fiskalne godine, u skladu sa članom 4. stav (3) Odluke o kriterijumima za raspodjelu tekućih grantova odobrenih Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, usvojene na 56. sjednici Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, održanoj 26.10.2022. godine .  

Na linku ispod se nalazi kompletan tekst Javnog poziva sa utvrđenim kriterijima i link sa obrascima projektnog prijedloga:

JAVNI_POZIV_ZA_DODJELU_GRANT_SREDSTAVA.doc

Obrasci.docx (live.com)

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana nakon objavljivanja u dnevnim listovima i internet stranici Ministarstva – www.mvteo.gov.ba;

izvor: Javni pozivi (mvteo.gov.ba)